2 februari 2015

 1. Goedkeuring van de rapport ontwerpen van 11/09/2014 en 02/12/2014
 2. Transpositie van de Europees netcodes – RfG & DCC
  1. Stand van zaken – Presentatie van de inzetten
  2. Volgende stappen
 3. Tarieven 2016 – 2019 – Tarifaire Methodologie : evoluties
 4. Berekening Strategische Reserves 2015-2016
  1. Bijkomende toelichting volume Strategische Reserves 2015-2016
 5. Diverse
  1. Werkagenda voor 2015