09/05/2012

1. Goedkeuring van het ontwerpverslag van de vergadering van 29/03/2012

2. Closed distribution systems : contractuele en operationele aspecten

a) Voorstel van aanpassingen aan het toegangscontract (bijlage 14)
b) Voorstel van aanpassingen aan het ARP-contract
c) Voorstel van aanpassingen aan het federaal technisch reglement

3. Aanbeveling “Reservering van capaciteit voor de productie-eenheden" en impact op het federaal technisch reglement

4. Federaal technisch reglement – voorstel van aanpassingen in het hoofdstuk "Technische voorschriften voor de aansluiting" (Art. 43 à 59)

5. Andere punten – Varia