11/03/2013

  1. Goedkeuring van het ontwerp van rapport 06/12/2012
  2. Nieuwe reddingscode Elia
  3. Gedeelde aansluitingen: presentatie van Elia & eerste discussies
  4. Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet

a. traject VREG & knelpunten TR
b. visie van stakeholders

  1. Andere punten - Varia

a. Feedback consultatie UG FTR & toegangscontract
b. Social Media ESN Platform – Potential use by UG
c. Werkagenda voor 2013