11/09/2014

  1. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering van 30/04/2014 (in het Frans)
  2. Implementatie van Europese werkcodes – Voorstel van metholologie
  3. Consultatie tarifaire structuur – Stand van zaken en volgende stappen
  4. Consultatie aanpassingen ARP-contract – Stand van zaken en volgende stappen
  5. Bevoorradingszekerheid en risico op elektriciteit schaarste
    • Situatie van de bevoorradingszekerheid en risico op elektriciteit schaarste
    • Noodplan
  6. Diversen