12/06/2012

1. Goedkeuring van het ontwerpverslag van de vergaderingen van 21/02/2012 en 09/05/2012

2. Closed distribution systems: stand van zaken van de contractuele analyse.

3. Aanbeveling “Reservering van capaciteit voor de productie-eenheden” en impact op het federaal technisch reglement.

4. Network Code – Demand Connection Code: stand van zaken.

5. Andere punten – Varia