16/10/2012

1.  Goedkeuring van het ontwerpverslag van de vergadering van 02/07/2012

2.  Closed distribution systems
     a) Feedback UG plenair
     b) Goedkeuren laatste aanpassingen contracten (op basis van opmerkingen CREG) voor formele indiening bij CREG
         Bijlage 14
         Bijlage 14bis
         Bijlage 14ter
         Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract
         Toegangscontract 

     c) Goedkeuren begeleidende brief voor dossier CREG

     
3.  Capaciteitsreservering:
     a) Goedkeuring laatste tekstuele aanpassingen voor verzending aanbeveling naar overheden.

4.  Aansluiten van een gedecentraliseerde productie-eenheid
     a) het proces
     b) investeringspolitiek
     c) flexibiliteit

5.  Federaal technisch reglement: weerhouden “quick wins” en ondernomen stappen

6.  Andere punten – Varia
    a) studie onthaalcapaciteit

Verslag

Rapport