21/02/2012

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 02/11/2011

2. Project Stevin en recente ontwikkelingen

3. Presentaties van de projecten NC “Requirements for Generators” en “Demand Connection Code”  van ENTSO-E - stand van zaken

4. Technisch reglement:

  • Position paper “Reservering van capaciteit voor de productie-eenheden” – bespreking

  • Voorstellen van aanpassing “aansluitingsprocedure” (gebaseerd op het werk gedaan door de WG BG 2011) 
     

5. Andere punten