27/06/2011

  • Goedkeuring van het ontwerp van het rapport van 13/05/2011 (in het Frans)
  • Closed distribution systems: voorstellen Elia – vervolg van de besprekingen
  • Technisch reglement:
    - Mechanisme voor de reservering van capaciteit: feedback UG Plenaire & vervolg van de besprekingen
    - Aansluitingsprocedure: bespreking – gedachten uitwisselen
  • Andere punten – Diverse