28/03/2013

  1. Goedkeuring van het ontwerp van het rapport van 11/03/2013
  2. Impact NC Requirements for Generators & Demand Connection op de technische reglementen
    a) Visie van de stakeholders
    b) Algemene discussie
  3. Stand van zaken van de grote investeringsprojecten
  4. Gedeelde aansluitingen – Voorstelling van de bijlage 11 van het aansluitingscontract
  5. Andere punten – Varia