30/04/2014

  1. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering 18/11/2013
  2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering 28/01/2014
  3. Flexibele toegang – Compensatiemechanisme – Visie van de leden
  4. Principes van lange termijn netontwikkeling – Concreet voorbeeld : herstructurering van het net in de regio Luik
  5. Varia