05/12/2013

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (26/09/2013)
 2. WG System Operation

  a) Statuut van de lopende werkzaamheden (vergadering van 7 november 2013): Network Codes
  b) Winter Outlook 2013-2014

 3. WG Belgian Grid

  a) Statuut van de lopende werkzaamheden (vergadering van 19 november 2013)
  b) Investeringen in de interconnectiecapaciteiten (CBA & impact op de capaciteiten)

 4. Task Force Balancing & Experts Group

  a) Statuut van de lopende werkzaamheden (vergadering van 21 november 2013)
  b) Short Term Tendering & related price publications

 5. Storingen op het Belgische elektriciteitsnet
 6. Reglementen REMIT & Transparantie – Presentatie
 7. Enquête "Demand response" – Analyse van de resultaten

  a) Resultaten van de enquête (Elia Febeliec EnergyVille Demand Response Survey)
  b) Analyse van de resultaten

 8. Herziening van het huishoudelijk reglement & samenstelling van de Users' Group – Presentatie en goedkeuring
 9. Varia
  - Data van de volgende vergaderingen
  - “Call for an Energy Pact – Beyond 2020” – Presentatie