09/02/2012

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (08/12)

2. Feedback WG Belgian Grid

  • Evolutie van het Technisch Reglement: stand van zaken
  • Closed distribution systems: stand van zaken

3. Feedback ad-hoc Platform RES.

4. Diverse