24/05/2012

1. Goedkeuring van het rapport van de vorige vergadering (09/02/2012)

2. Feedback WG System Operation
    Scenario

3. Feedback WG EMD

4. Feedback WG Belgian Grid
    a) Aanbeveling 'Procedure van de reservering van capaciteit voor de productie-eenheden'
    b) Closed distribution systems: stand van zaken

5. Feedback ad-hoc Platform RES

6. Diversen
    a) Project 'deelname van Elia aan IGCC'
    b) Voorstelling van de nieuwe Elia-website