Werkgroep Belgian Grid

De werkgroep Belgian Grid is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende categorieën van gebruikers van het hoogspanningsnet van Elia.

  • Voorzitter: David Zenner
  • Secretaris: Roxanne Vande Zande

Deze werkgroep behandelt onderwerpen betreffende het Elia-netwerk en de erbij betrokken mechanismen, diensten en producten die van belang zijn voor de klanten van Elia.

De thema’s zijn vrij uiteenlopend, zoals:

  • technische of wettelijke vereisten voor kwesties betreffende aansluiting en toegang;
  • de ontwikkelingen van het netwerk op met belangrijkste thema’s zoals de industriële gesloten netwerken, de ontwikkeling van transmissie-infrastructuren en netwerkmodellen. Hierbij komen in het bijzonder de integratie van windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen, evenals de toekomstige smart grids aan bod.

Het is zeer belangrijk dat de gebruikers en de transmissienetbeheerder hun standpunten over deze aspecten delen zodat de geschikte technische vereisten kunnen worden uitgewerkt met betrekking tot het netwerk, de toegang en de aansluiting.

De leden van de werkgroep Belgian Grid verbinden zich ertoe om 

  • hun standpunten te delen, zodat alle betrokkenen elkaars behoeften begrijpen;
  • samen een zo consensueel mogelijk Belgisch standpunt uit te werken.

De werkgroep Belgian Grid rapporteert rechtstreeks aan de Users’ Group.

Raadpleeg de ledenlijst  van deze groep op de pagina Ledenlijst.
De agenda van de vergaderingen van de werkgroep is beschikbaar onder Agenda.