Workshops "Federaal Technish Reglement en General Requirements"

Elia schrijft, in coördinatie met de Users’ Group en gemandateerd door de Belgische Federale Overheidsdienst Energie (FOD Energie), een voorstel ter aanpassing van het Federaal Technisch Reglement.

Daarnaast maakt Elia, zoals vereist in de aansluitcodes en vanuit haar rol als relevante netbeheer, voorstellen op voor de eisen van algemene toepassing (‘general requirements’).

Volgend op de technische besprekingen in de Task Force Implementatie Netwerk Codes, worden er 4 stakeholder workshops georganiseerd om de voorstellen voor een aangepast Federaal Technisch Reglement (FTR) en general requirements (GR) te bespreken. Deze voorstellen zullen, samen met het voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D, worden ingediend bij de bevoegde instanties op 17 mei 2018. Een publieke consultatie ivm de voorstellen FTR en GR zal door Elia worden georganiseerd in maart-april 2018.

 

  • Workshop 1: 22/09/2017 (08:30–16:30; Elia Emperor)