Plenaire vergaderingen

De lidorganisaties van de Users’ Group komen meermaals per jaar samen om overleg te plegen en belangrijke informatie van Elia te ontvangen.

In de plenaire vergaderingen verstrekt Elia informatie over belangrijke onderwerpen die niet aan bod komen in de werkgroepen.

Verder worden de organisatie en onderwerpen van de verschillende werkgroepen besproken. In elke plenaire vergadering gebeurt er een terugkoppeling van de werking van de verschillende werkgroepen.

Tijdens deze vergaderingen kan de Users’ Group standpunten bepalen ten aanzien van de elektriciteitssector en in het bijzonder de werking van het Technisch Reglement. Die standpunten kunnen aan de bevoegde minister(s) en/of de regulator(en) worden overgemaakt. Raadpleeg de pagina Officiële documenten om meer te weten over de adviezen van de Users’ Group.

U vindt de lijst van de lidorganisaties van de Users’ Group onder Ledenlijst.
De agenda van de plenaire vergaderingen kunt u raadplegen op de pagina Agenda.