Agenda plenaire vergaderingen

Raadpleeg hier de agenda van de plenaire vergaderingen van de Users’ Group, de punten die er zullen worden besproken en de verslagen van vorige vergaderingen.

Vergaderingen in 2018:  13/9 en 6/12

Elia, Keizerslaan 20, zaal 0.20

 

2018


7 juni 2018

1.   Goedkeuring van het PV van de vergaderingen van de Plenaire Users’ Group van 7 december 2017 en 25 april 2018

2.   WG Belgian Grid

2.1.      Herziening Federaal Technisch Reglement - presentatie

3.   WG Balancing - presentatie

3.1.      Stand van zaken lopende werkzaamheden – WG Balancing

3.2.      Stand van zaken lopende werkzaamheden – TF SR

4.   Federaal ontwikkelingsplan - presentatie

5.   20% minimum RAM - presentatie

6.   Diversen

6.1.      Volgende vergadering: 13/09/2018 om 14u

 

25 april 2018

1.     Goedkeuring van het PV van de vergadering van de Plenaire Users’ Group van 7 december 2017

2.     WG Balancing -  Presentatie

2.1.  Stand van zaken lopende werkzaamheden WG Balancing

2.2.  Stand van zaken lopende werkzaamheden TF SR

3.     WG Belgian Grid

3.1.  Herziening Federaal Technisch Reglement: Publieke consultatie - Presentatie

3.2.  Next steps – Presentatie FOD Economie

4.     WG System Operation and European Market Design

4.1. Stand van zaken lopende werkzaamheden: Planning implementatie NC E&R - Presentatie

5.     Elia studie - ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050’: Bijkomende berekeningen - presentatie

6.     Flow Based (FB): verbeterende maatregelen - Presentatie

7.     Diversen

7.1.  Volgende vergadering: 07/06/2018 om 14u

 

12 maart 2018

Informatiesessie omtrent de voorstellen voor een aangepast Federaal Technisch Reglement en ‘Algemene eisen RfG, DCC, HVDC en Storage’ – Presentatie

 

2017

7 december 2017 

1. Goedkeuring van het PV van de vergadering van de Plenaire Users’ Group van 21 september 2017

2. WG Belgian Grid  - presentatie

2.1. Stand van zaken lopende werkzaamheden (7/11 en 01/12/2017)

2.2. Implementatie van de Network Codes

2.3. Herziening Federaal Technisch Reglement 

3. WG Balancing  - presentatie

3.1 Roadmap Ancillary services 2018-2020

3.2 Stand van zaken lopende werkzaamheden (21/9, 27/10 en 30/11/2017)

3.3 Task Force Strategic Reserve Implementation (26/9, 26/10 en 30/11/2017)

3.4 TF ICAROS (21/09, 10/10 en 21/11/2017)

4. WG System Operation and European Market Design

4.1. Stand van zaken lopende werkzaamheden – volgende vergadering 12/12/2017

4.2. ENTSO-E Winter Outlook 2017-2018 - Presentatie

5. Diversen 

5.1. FBCA (okt-no 2017) - Presentatie

5.2. Voorstel vergaderingen 2018: 06/03, 07/06, 13/09 en 06/12


15 november 2017

Presentatie Elia Studie: 'Electricity scenarios for Belgium towards 2050'(in het Engels); presentatie

 

21 september 2017

1. Goedkeuring van de PV van de vergadering van de Plenaire Users’ Group van 22 juni 2017

2. WG Belgian Grid – Stand van zaken lopende werken (4/9) - Presentatie
2.1 Implementatie van de Network Codes - Traject van de revisie van het Federaal Technisch Reglement
2.3 Revisie van de webpaginas betreffende de Network Codes
2.4 Goedkeuring van de Position Paper « Aanbevelingen betreffende de vast te stellen regels voor de gesloten distributienetten in het Technisch Federaal Reglement »

3. WG Balancing
3.1 Stand van zaken lopende werkzaamheden (21/9) en TF iCAROS (11/9) - Presentatie
3.2 Task Force Strategic Reserve Implementation (12/7)

4. Innovation by Elia – Presentatie

5. Diversen - Informatie sessie 15/11/2017 "Elia study - Belgian Electricity Scenarios for the Energy Transition”

 

22 juni 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Plenaire vergadering van 30 maart 2017

2. WG Belgian Grid – Stand van zaken lopende werken (21/4, 19/6)
    2.1 Implementatie van de Network Codes
    2.2 Evolutie van het toegangscontract
    2.3 Position Paper « Closed Distribution System »

3. WG Balancing
    3.1 Stand van zaken lopende werken (15/5, 22/6)
    3.2 Position Paper « Wijziging van het Federaal Technisch Reglement Activatie van de regelvermogens gereserveerde en niet gereserveerde tertiaires in functie van een merit order »
    3.3 Task Force Strategic Reserve Implementation (30/3, 20/4)
    3.4 TF ICAROS (7/6, 20/6)

4. WG System Operation & EMD - Stand van zaken lopende werken (14/6)

5. Visie voor de energie in België in 2050 – Bijdrage van Elia aan het energie debat in België

6. Project offshore modulair net (MOG) – Presentatie

7. Diversen
    7.1. Opdracht van de cluster Vlaamse Smartgrid in Users’ Group
    7.2 Verliespercentage voor 2018

 

30 maart

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Plenaire Users Group van 8 december 2016

2. WG Balancing - Stand van zaken lopende werken (WG Balancing; TF ISR)
  
3. WG Belgian Grid – Stand van zaken lopende werken (24/1, 7/11)
    1. TF Implementation Network Codes
    2. Evolutie toegangscontract

4. Tevredenheidsenquête 2016 - Survey 2016
    1. Algemene resultaten
    2. Bedenkingen over de organisatie van de Users’ Group

5. Clean Energy Package 
6. Situation Winter 2016-2017

7. Diversen - Representatie van de multiple NEMO’s in Users’ Group

 

2016

Raadpleeg de agenda van vorige jaren op de pagina Archief.

8 december

1. Goedkeuring van het PV van de Plenaire Users’ Group van 16 juni 2016

2. WG Belgian Grid – Stand van zaken van de lopende werken

 1. TF Implementation Network Codes
 2. Gereguleerde contracten

3.  WG Balancing – Stand van zaken van de lopende werken

 1. Stand van zaken van de ontwikkelingen betreffende de ondersteunende diensten

2. Task Force Strategic Reserve Implementation : Evaluatie van Volume voor Strategic Reserve Winter 2017/2018 ; Overzicht algemene werking Winter 2017/2018

4. WG SO & EMD – Stand van zaken lopende zaken : Mechanism Red Zones ; Elia & ENTSO-E Winter 16-17 Outlook ; Diversen

5. Agenda voor 2017

 

22 september

 1. Goedkeuring van het PV van de Plenaire Users’ Group van 16 juni 2016
 2. WG Belgian Grid – Stand van zaken van de lopende werken
  1. TF Implementation Network Codes
  2. Gereguleerde contracten – Digitalisering van de contractuele bijlage
 3. WG Balancing – Stand van zaken van de lopende werken (15/6)
  1. Stand van zaken van de ontwikkelingen betreffende de diensten voor derden
  2. Résultaten van de XB R1 veilingen
  3. XB IntraDay QW2
  4. Workshop Rode Zones
  5. Implementatie R3 flex en R3 Standard
   1. Task Force Bid Ladder (5/7, 2/9) - Stand van zaken lopende werken
   2. Task Force Strategic Reserve Implementation (19/9)
  6. Stand van zaken lopende werken
  7. Actualisatie van de enquête betreffende de vraag flexibiliteit - Studie Pöyry
 4. Elia strategy - Presentatie van Chris Peeters
 5. Ten Year Network Development Plan 2016 – Presentatie
 6. Diversen
  1. Elia Studie 2017-2017 ‘Adequacy en flexibiliteit’ – Stand van zaken
  2. Tevredenheidsenquete Elia
  3. Stakeholders Day

 

16 juni

 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Plenaire UG van 17 maart 2016
 2. WG System Operation & Market Design – Stand van zaken van de lopende werken (27/4)
 3. WG Belgian Grid – Stand van zaken van de lopende werken (25/3, 19/5)
  1. Implementatie van de Netwerk Codes
  2. Wijzigingen van de contracten – Lopende discussies toegangscontract
 4. WG Balancing – Stand van zaken van de lopende werken (21/4, 27/5, 15/6)
  1. Stand van zaken R1, R2 et R3
  2. Balancing regels
  3. Task Force Bid Ladder (10/5)
  4. Task Force Strategic Reserve Implementation (29/4)
 5. Diversen
  1. Actualisering van de Elia website – Informatie
  2. Overzicht van de lopende en toekomstige Elia consultaties
  3. Netverliezen - Compensatie in natura 2017
  4. Elia Studie 2017-2017 ‘Adequacy en flexibiliteit’

 

20 april

Presentatie “Studie Bevoorradingszekerheid 2017-2027”; presentatie

 

17 maart

 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Plenaire UG van 10 december 2015
 2. WG European Market Design - Stand van zaken van de lopende werken betreffende de marktintegratie
 3. WG Belgian Grid – Stand van zaken lopende werken (1/2)
  1. Implementatie van de Network Codes – Stand van zaken van de werken in de Experts Group
  2. Feedback project Data Exchange CDS
  3. Wijzigingen van de gereguleerde contracten
 4. Task Force Strategic Reserve Implementatie – Stand van zaken
 5. Task Force Balancing
  1. Stand van zaken lopende werken (29/01, 17/03)
  2. Présentatie van het Elia ‘Actie plan 2016 (en volgende) voor de bijkomende diensten en de balancingmarkt
 6. Discussie aangaande de toekomstige organisatie van de Users’ Group
 7. Diversen - Speciale vergadering van de Users Group betreffende ‘Adequacy Studie 2017-2027’