Standpunt

Raadpleeg hier de officiële standpunten van de Users' Group betreffende specifieke onderwerpen in verband met de werking van de elektriciteitsmarkt.

2017 - Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement 

De Users’ Group heeft in september 2017 een aanbeveling goedgekeurd. De Users’ Group stelt de huidige aanbeveling voor met als doel op federaal niveau de artikelen van de wet aan te vullen met een geheel van technische en organisatorische regels die van toepassing zijn op de gesloten distributienetten op federaal niveau, in het Federaal Technisch Reglement.

Lees het standpunt 

 

2017 - Standpunt betreffende de wijziging van het Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe om een ‘merit order’ activering mogelijk te maken tussen het gereserveerde en niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen

De Users’ Group heeft in juni 2017 een standpunt goedgekeurd. De Users’ Group wenst een aanbeveling voor te leggen aan de bevoegde minister betreffende de wijziging van het Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna het "Federaal Technisch Reglement" of "FTR") om een ‘merit order’ activering mogelijk te maken tussen het gereserveerde en niet-gereserveerde tertiaire regelvermogen. Deze wijziging betreft artikel 157 van het Federaal Technisch Reglement.

Lees het standpunt 

 

2012 - Standpunt betreffende het mechanisme voor capaciteitsreservering op het Elia-net voor nieuwe productie-eenheden

De Users’ Group heeft in december 2012 een aanbeveling met het oog op een herziening van het mechanisme voor capaciteitsreservering op het Elia-net voor nieuwe productie-eenheden goedgekeurd. Deze aanbeveling is gebaseerd op de ervaring die zowel de producenten als de transmissienetbeheerder met de huidige wetgeving hebben verworven en op de industriële realiteiten van de projectdragers.

Lees het standpunt
 

2010 - Standpunt betreffende de "Closed distribution systems"

De problematiek van de "Closed distribution systems" betreft sites met meerdere afnemers of producenten. Doorgaans wordt de elektriciteit voor deze afnemers geleverd via installaties van een gebruiker van het Elia-net die zich op dezelfde site bevindt. In het kader van de liberalisering van de energiemarkt dienen deze bedrijven hun leverancier en hun toegangsverantwoordelijke vrij te kunnen kiezen.

Op de plenaire zitting van 25 maart 2010 werd een standpunt goedgekeurd betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese richtlijn 2009/72/EG. In deze nota wordt een oplossing besproken voor de aansluiting en toegang op sites waar meerdere afnemers aanwezig zijn.

Lees het standpunt.
 

2010 - Standpunt betreffende het mechanisme van de federale bijdrage

Op de plenaire vergadering van 17 juni 2010 werd door de aanwezige leden een standpunt met betrekking tot het mechanisme van de federale bijdrage goedgekeurd. De Users’ Group heeft beslist om dit standpunt aan de betrokken overheden mee te delen: bevoegde ministers, federale en gewestelijke besturen.

Lees het standpunt.