Veiligheid & milieu

Alles over het veiligheids- en milieubeleid van Elia.

Raadpleeg de pagina Noodgevallen. U verneemt er alles over de procedure die u best volgt om een incident in de nabijheid van onze installaties te melden.

In de rubriek Veiligheid vindt u ook heel wat informatie voor bepaalde doelgroepen, zoals procedures en opleidingen en testen voor contractors die werken in onze installaties.

Onze Contact Centers staan in voor het ontvangen, opvolgen en beantwoorden van alle vragen over de eigendommen van Elia (bv. eigendomsbewijzen, gebruiksrechten, bouwvergunningen, milieuvergunningen, plannen, officiële aktes, impact hoogspanningslijnen, …). De werkwijze voor planaanvragen voor aannemers die in de nabijheid van onze installaties werken uitvoeren, vindt u onder Planaanvraagen.

Wenst u geluidshinder in de nabijheid van onze installaties te melden? Of wil u meer te weten komen over ons beleid inzake verontreinigingpreventie? U vindt alle informatie terug onder Milieubeheer.

Elia erkent de bezorgdheid over de potentiële gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden, informeert het publiek en ondersteunt onderzoeken. Meer info op de pagina Elektrische en magnetische velden.

De meeste van onze installaties worden als kritiek beschouwd. De bescherming ervan is een essentieel aspect van de ontwikkeling van onze infrastructuur. Om hierover meer te weten, surft u naar de pagina Kritieke infrastructuur.