Project Life+ Elia

Elektriciteitstransmissie verzoenen met bescherming van de biodiversiteit, het kan! Wij bewijzen het met ons Europese project Life+.

Het project in het kort

Om veiligheidsredenen mogen geen bomen in de nabijheid van hoogspanningslijnen groeien om omver vallende bomen of kortsluitingen te vermijden. Tot voor kort bestond ons onderhoudsbeleid voor de bovengrondse lijnen erin om alle vegetatie in een corridor van ongeveer 50 meter onder de lijnen met de grond gelijk te maken. Dit beleid is tegelijk duur voor Elia en ongunstig voor de biodiversiteit.

Het project ‘LIFE+ Elia’ is een Europees project met een looptijd van 5 jaar onder de leiding van Elia. Elia zal meer dan 150 km boscorridors tot echte ‘ecologische corridors’ omvormen. In plaats van om de vijf tot acht jaar met een mulcher langs te gaan, zal Elia onder deze lijnen stabielere natuurlijke milieus herstellen (zoals turflanden, struikgewassen, weiden en graslanden, enz.) die gemakkelijker en goedkoper te onderhouden zijn en veel gunstiger zijn voor de biodiversiteit.

Sinds de zomer van 2013 voert het team van LIFE+ werken uit op het terrein. Zo worden er op verschillende sites tegelijk poelen uitgegraven, bosranden aangelegd enz. Bekijk het interview met Gérard Jadoul, coördinator van het project LIFE+Elia voor meer informatie.

Andere communicatiecampagnes hebben tot doel om verschillende doelgroepen bewust te maken van het belang van biodiversiteit bij het groenbeheer. We hebben trainingsmodules ontwikkeld en brochures gepubliceerd en we zullen op het terrein didactische panelen en uitkijkposten installeren. Een mooie gelegenheid om alle acties van Elia in het zonnetje te zetten.

Top

Een Europees voorbeeld

pylone

Een van de doel is dat het project een modelfunctie vervult en alle andere Europese transmissienetbeheerders aanspoort om een ecologisch netwerk zonder weerga te creëren langs de 300.000 km van het elektriciteitsnet.

Er zijn al contacten lopende met de transmissienetbeheerders van 14 lidstaten die grote interesse hebben getoond in het project en de toepassing ervan in hun land. En die lijst blijft aangroeien.

Een "gids met goede praktijken" zal opgesteld worden in het kader van het project met een beschrijving van de verschillende mogelijke manieren om deze corridors te beheren en de financiële voordelen die dit oplevert. De gids zal binnen Elia gebruikt worden en verspreid worden onder de andere Europese transmissienetbeheerders (onder andere via de internationale verenigingen ENTSO-E en CIGRE).

RTE, de Franse transmissienetbeheerder, werd in het project opgenomen en zal de inrichting van 8 verschillende sites testen. Deze sites werden geselecteerd omdat ze niet alleen representatief zijn voor de territoriale organisatie van de RTE, maar ook voor de diversiteit van de verschillende biogeografische zones (in Aquitaine, Hautes-Alpes, Bretagne ...).

 

 

 

Top

Financiering en partners

Elia ontvangt voor dit project van € 2,55 miljoen een subsidie van € 1,166 miljoen van Europa (via het programma LIFE+) en daarnaast € 815.000 van het Waalse Gewest (via de Algemene Directie Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Milieu).

Elia draagt € 600.000 bij en de Franse transmissienetbeheerder RTE € 110.000. Twee vzw's (Solon en Carah) beheren het project in voortdurende coördinatie met Elia. Het project brengt dus privépartners, de overheid en het verenigingsleven samen.

Je kan de evolutie van het project volgen op de pagina "Nieuws" van de officiële website van het project.

Top

Foto's en video's 

Aanleg van boomgaarden

Interview Violaine Fichefet, Waalse Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu (DEMNA)

Interview Clément Rebuffat, Waalse Departement Natuur en Bossen (DNF)

 

Fotogalerij: klik op een foto om ze te vergroten

Top