Kritieke infrastructuur

Onder kritieke infrastructuur verstaan we de voorzieningen en systemen of delen daarvan die van essentieel belang zijn voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn.

De verstoring of vernietiging ervan kan aanzienlijke gevolgen hebben. Gezien de mogelijke impact, is dit niet enkel een bezorgdheid van de nationale maar ook van de Europese overheden. Zo zet de Europese Commissie de beginselen en instrumenten uiteen die nodig zijn om het Europees programma voor de bescherming van Europese en nationale kritieke infrastructuur (EPCIP) te kunnen uitvoeren.

Bij de uitbouw van zijn hoogspanningsinfrastructuur stelt Elia alles in het werk om schadelijke risico’s van buitenaf tot een minimum te beperken. Zo werden bijvoorbeeld de hoogspanningsstations van een elektronisch toegangssysteem voorzien, werden er specifieke afsluitingen geplaatst, …

Elia wil in de toekomst blijven investeren in innoverende beveiligingsproducten om zijn medewerkers, goederen en infrastructuur optimaal te beveiligen.