Bodemverontreiniging

Hoewel onze activiteiten bijna geen bodemverontreiniging veroorzaken, heeft Elia te kampen met historische verontreinigingen en neemt hiervoor dan ook preventieve acties.Historische bodemverontreiniging

Hoogspanningsposten zijn dikwijls opgericht waar energieproductie was, of waar zware industrie grote hoeveelheden elektriciteit nodig had. Op veel van die sites is die activiteit vandaag verdwenen, maar de hoogspanningpost, van waar talrijke elektriciteitsnetten vertrekken, blijft.
 
Elia saneert geleidelijk aan de sites met ernstige historische bodemverontreiniging, conform de wettelijke voorschriften. Er dient bij deze saneringen ook rekening gehouden te worden met de strikte veiligheidseisen van toepassing voor werken nabij hoogspanning.

Lokale verontreiniging met olie uit het verleden, meestal nabij transformatoren, wordt eveneens gesaneerd, met dezelfde aandacht voor veiligheid.

TopAccidentele bodemverontreiniging

Het grootste risico is een olielek bij een transformator.

Elia heeft een interne procedure uitgewerkt die een snelle en efficiënte sanering waarborgt. Als het om een aanzienlijk incident gaat, zal Elia de betrokken overheid contacteren.

TopPreventie

Bij het werken met bodembedreigende stoffen op het terrein, moeten zowel de eigen ploegen van Elia als aannemers uitgerust zijn met materiaal om preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Bij de meeste projecten die graafwerken omvat, stelt Elia een “Technisch Verslag” op. Zo kan op voorhand ingeschat worden of er bodemverontreiniging aanwezig is, wat de mogelijke kosten hiervan zijn, en of er gezondheidrisico’s mee gemoeid kunnen zijn.
Elia voert ook heel wat bodemonderzoeken uit.

Top