Geluidshinder

Elia vermijdt geluidshinder en neemt maatregelen indien toch geluidshinder wordt vastgesteld.

Elektriciteit transporteren op hoogspanning kan op twee manieren geluid veroorzaken:

  • door bovengrondse hoogspanningsleidingen;
  • door de transformatoren van een hoogspanningspost.

Er gaat geen gevaar van uit.Geluid van bovengrondse hoogspanningsleidingen

Bij vochtig weer of mist hoor je soms, niet altijd, een licht knetterend geluid. Dat is het gevolg van het "corona-effect". Door het zeer sterke elektrische veld direct rondom de geleiders, ontstaan kleine elektrische ontladingen, nog versterkt bij vochtig weer. Het wordt gemakkelijk overstemd door het geluid van de regen.

TopGeluid van hoogspanningsposten

De transformatoren moeten buiten staan voor hun afkoeling. Transformatoren in hoogspanningsposten maken een monotoon geluid, dat soms storend kan zijn in de omgeving.

Bij nieuwe hoogspanningsposten of bij wijzigingen aan bestaande hoogspanningsposten waarbij transformatoren betrokken zijn, laat Elia altijd een geluidsstudie uitvoeren. Deze omvat ook simulaties van de verspreiding van het geluid m.b.t. de installaties en hun opstelling. Op basis hiervan worden aanpassingen gedaan aan het project (geluidsmuren bouwen, geluidsarme transformatoren plaatsen, …).

TopGeluidsklacht

Bij elke geluidsklacht zorgt Elia voor een meting. Blijkt die ernstig te zijn, dan zal een erkend geluidsdeskundige nagaan waar het probleem juist zit.  Conform de wettelijke bepalingen worden dan maatregelen getroffen.

Dit kan echter tijd kosten omdat de noodzakelijke werken om de hinder op te lossen vaak een uitdienstneming vereisen van de betrokken installaties. Hierbij mag de bevoorradingszekerheid niet in gevaar gebracht worden.

Top