Hoe kan men een certificaat « werkleider » verkrijgen ?

Wat is een werkleider?

De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Hij moet dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen. Hij is voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werken zoals beschreven in zijn werkvergunning. De werkleider is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen ploeg en de eventuele onderaannemers. Zijn opleiding is aldus uitgebreider en hij wordt geattesteerd d.m.v. de certificatie “Werkleider”.

 

Wat zijn de verschillende certificaten voor een werkleider?

Klik op onderstaande link om de opleidingsmodule te bekijken

Elia onderscheid 7 verschillende types van Werkleiders in functie van het type van werken dat de werkleider zal sturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welk certificaten voor welke werken nodig zijn.

Certificatie voor alle HS- en LS-montagewerken in de HS-posten, inbegrepen de bijbehorende activiteiten zoals bijvoorbeeld het (de)monteren van de vakwerken die bij de elektrische apparatuur horen, of het bijschilderen.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten,
 • Montage van vakwerken, …

Certificatie voor alle werken beschreven in het certificaat “Elektrische werken in posten” aangevuld met alle werken gerelateerd aan midden- en hoogspanningskabels, inbegrepen het maken van sleuven die uitsluitend dienen voor het leggen van kabels.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Aanleg van verbindingen,
 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten, …

Certificatie voor alle werken m.b.t. burgerlijke bouwkunde in de posten van Elia en het maken van sleuven om kabels te leggen. De werken in de elektrische laagspanningsinstallaties zijn toegelaten voor de installaties die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op gebouwen.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Installatie en aansluiting van een systeem voor luchtafzuiging in een kelder,
 • Aanleg van funderingen,
 • Boringen met machines,...

Certificatie voor alle werken aan HS-luchtlijnen, inbegrepen schilderwerken.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Montage lijnen,
 • Reparaties aan de structuur van een mast,
 • Vervangen van isolatoren,
 • Schilderen van masten,
 • Installatie van systemen voor intrinsieke veiligheid, …

Certificatie voor alle schilderwerken in HS-posten of in de nabijheid van de luchtlijnen.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schilderen van de masttop of het mastlichaam,
 • Schilderwerken in een HS-post, …

Certificatie voor alle werken in de nabijheid van luchtlijnen of aan masten van HS-luchtlijnen, maar uitsluitend onder de veiligheidsgrensplaten.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schilderwerken aan het mastlichaam,
 • Installatie van intrinsieke veiligheidssystemen in het mastlichaam,
 • Vervanging van een hoekprofiel in het mastlichaam,
 • Snoeiwerken in de nabijheid van HS-luchtlijnen, …

Certificatie voor alle lichte werken in posten van Elia waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is. Een “licht” werk is een werk dat kan uitgevoerd worden met weinig gevaar voor interactie met de elektrische installaties, zowel door de aard van het werk als door het feit dat het materieel of de machines compacte afmetingen hebben.

Voorbeelden van mogelijke werken :

 • Schoonmaken van de gebouwen in de posten,
 • Controle van elektrische installaties,
 • Groenonderhoud op de begane grond,
 • Bijschilderen van vakwerken zonder stroomuitschakeling,
 • Werken aan de sanitaire installaties of de verlichting in het gebouw van de post,
 • Manuele boringen, …

 

Modaliteiten

Het certificaat « Werkleider » wordt behaald na een opleidingstraject bij de contractant en bij Elia :
 • Een minimale ervaring van 4 jaar binnen het technische werkdomein van het certificaat is vereist. Men dient deze ervaring te bewijzen via een voormalig Elia certificaat ofwel via een kort dossier dat deze ervaring aantoont.
 • Een vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5 waarin uw werkgever attesteert dat u over de nodige kwalificaties beschikt om in hoogspanningsinstallaties te werken is alsook vereist. De werknemer dient deze verklaring te bezorgen aan Elia.
 • De Algemene Veiligheidsinstructies AVIx verbonden aan de plaatsen waar uw ploeg zal werken dienen gekend te zijn. De nodige basisinformatie voor elk profiel staan gedetailleerd in het hoofdstuk “Materiaal voor de individuele voorbereiding”
 • De door Elia ter beschikking gestelde e-learning verbonden aan uw profiel dient gekend te zijn. Deze e-learning detailleert de risico’s en preventiematregelen aangepast voor elk profiel.
 • Het volgen van de ééndaagse opleiding bij Elia is verplicht.
 • Op het einde van de opleiding dient men te slagen voor een eerste test over de Algemene Veiligheidsinstructies en de e-learning van uw profiel en een tweede test over de ééndaagse opleiding.

De inschrijving voor de opleiding is pas definitief na ontvangst van de bevestiging van de dienst Safety Support.

Opgelet, er zal geen enkel certificaat worden uitgereikt door Elia zonder ontvangst van de vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5 van de werknemer en, indien van toepassing, het bewijs van minimale ervaring in het technische werkdomein (Safety.support@elia.be).

De praktische aspecten voor de inschrijvingen worden toegelicht in de video “Inschrijving werkleiders” (bovenaan deze pagina)

Indien u bijkomende informatie wenst over de certificaten BA4/BA5 raden wij u aan om de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te raadplegen.

Het certificaat van een werkleider is 2 jaar geldig (van C tot C+2)

 • Na twee jaar (C+2) dient de certificering te worden vernieuwd door het slagen van de test over de IGSx en de e-learning van uw profiel. De ééndaagse opleiding bij Elia is niet verplicht
 • Na een bijkomende periode van twee jaar (C+4) kan het certificaat vernieuwd worden na het volgen van de ééndaagse opleiding en het slagen van de twee testen.

In praktijk kan men dus beschouwen dat het certificaat (en de test) 2 jaar geldig is maar dat men de opleiding maar om de vier jaar dient te volgen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gecertifieerde persoon of van zijn hiërarchie om tijdig het nodige te doen voor het vernieuwen van zijn certificaat.

Om u in te schrijven of om de planning van de opleidingen en de testen te raadplegen kunt u volgende links gebruiken: inschrijving & planning

  

Prijs

De opleiding (inclusief testen) kost 250€ per persoon.

 

Planning

Maand

Profiel:

 • Elektrische werken in posten
 • Elektrische werken in posten en kabelwerken
 • Werken burgerlijke bouwkunde
 • Lijnwerken
 • Schilderwerken

Profiel:

 • Lichte werken in posten met TWVG
 • Lijnwerken onder de veiligheidsgrensplaten
September 2017  21 - 27  
Oktober 2017  03 - 12 - 18 -23 - 30  16
November 2017  02 - 07 - 14 - 23 - 28 - 30  06 - 20
December 2017  11 - 21  05 - 19
Januari 2018  08 - 16 - 24 - 30  11
Februari 2018  05 - 22 - 27  20
Maart 2018  07 - 19 - 28  21
April 2018  19 - 26  17
Mei 2018  02 - 08 - 23 - 31  16
Juni 2018  06 - 18 - 26  12
Juli 2018    
Augustus 2018    
September 2018  06 - 18 - 27  11
Oktober 2018  09 - 16 - 25  23
November 2018  06 - 13 - 21 - 29  20
December 2018  06 - 12 - 19

 

 

Materiaal voor de individuele voorbereiding

Basiskennis

In functie van het profiel van de Werkleider dienen de opleidingen over de risico’s verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK) en op hoogspanningslijnen gekend te zijn. De naastliggende tabel geeft aan welke opleiding verplicht zijn in functie van het profiel van de werkleider.

Hieronder vindt u de instructies die u dient te kennen om te slagen voor de testen:

Deze presentaties geven u de basisinformatie over de inhoud van deze instructies:

 

e-Learning

De werkleider dient de e-learnings aangepast aan zijn profiel te volgen voor zijn ééndaagse opleiding bij Elia ter voorbereiding van zijn kennistest.
Hieronder vindt u de e-learnings van de verschillende profielen. De details van elk profiel kunnen geraadpleegd worden onder het hoofdstuk “Wat zijn de verschillende certificaten voor een werkleider?”

 

Contact

Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen met de dienst Safety Support.

 

 Top