Hoe kan men een certificaat « uitvoerder » verkrijgen ?

Wat is een uitvoerder?

Elke persoon die werken uitvoert aan of in installaties van Elia moet voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving. Zo kan men de nodige veiligheidsmaatregelen goed inschatten. Het kennen van de risico’s gerelateerd aan het werk aan of in installaties van Elia wordt geattesteerd via de certificatie “Uitvoerder”. Een uitvoerder werkt altijd onder autoriteit van een werkleider.

 

Wat zijn de verschillende certificaten voor een uitvoerder ?

Voor een uitvoerder bestaan er 3 verschillende types van certificaten. Deze zijn afhankelijk van de installaties waaraan de uitvoerder werken zal uitvoeren:

  • AVIP voor de werken in de hoogspanningsposten
  • AVIL voor de werken op hoogspanningslijnen
  • AVIK voor de werken aan ondergrondse kabels.

 

Modaliteiten

De voorwaarden voor een uitvoerder om een certificaat te behalen zijn:

  • Slagen voor de test
  • Indienen van de vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5

Er zijn drie opties om zich voor te bereiden op de test:

  • Zelfstudie van de opleiding en vervolgens een test afleggen bij Elia.  
  • Een opleiding volgen die de werkgever organiseert en vervolgens een test afleggen bij Elia.
  • Een halve dag opleiding volgen bij Elia en aansluitend de test afleggen.

De inschrijving voor de opleiding is pas definitief na ontvangst van de bevestiging van de dienst Safety Support. Opgelet: er zal geen enkel certificaat worden uitgereikt door Elia zonder ontvangst van de vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5 van de werknemer. De praktische aspecten voor de inschrijvingen worden toegelicht in de video “Inschrijving uitvoerders” (bovenaan deze pagina).

Indien u bijkomende informatie wenst over de certificaten BA4/BA5 raden wij u aan om de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te raadplegen.

De certificaten die Elia uitreikt zijn 2 jaar geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de gecertifieerde persoon of van zijn hiërarchie om tijdig het nodige te doen voor het vernieuwen van zijn certificaat.

Om u in te schrijven of om de planning van de opleidingen en de testen te raadplegen kunt u volgende links gebruiken: inschrijving & planning.

 

Prijs

De testafname bij Elia is gratis.
De opleiding bij Elia kost 150€ per persoon
Opleiding door Elia bij de contractor (min. 30P): € 3.000 forfaitaire prijs
Testafname bij de contractor (min. 30P): € 1.500 forfaitaire prijs

 

Planning opleidingen en testen voor uitvoerders 2017-2018

Planning opleidingen

Planning testen

Maand AVIP AVIL AVIK
September 2017 28    
Oktober 2017      
November 2017   08 24
December 2017 13    
Januari 2018 26    
Februari 2018   23  
Maart 2018 23    
April 2018      
Mei 2018     04
Juni 2018 01 22  
Julit 2018      
Augustus 2018      
September 2018 14
Oktober 2018 12 19
November 2018 09
December 2018
Maand Datum
September 2017  20
Oktober 2017  04 - 11 - 25
November 2017  03 - 15 - 29
December 2017  13 - 20
Januari 2018  10 - 17- 23
Februari 2018  07 - 21
Maart 2018  06 - 14
April 2018  18 - 25
Mei 2018  15 - 22 -30
Juni 2018  13 - 20
Juli 2018  10
Augustus 2018  22
September 2018  05 - 12 - 26
Oktober 2018  03 - 18
November 2018  07 - 14 - 28
December 2018  11 - 20

 

 

Materiaal voor de individuele voorbereiding

Hieronder kan u het opleidingsmateriaal terugvinden dat dient gekend te zijn om te slagen voor de testen gebonden aan de certificatie:

Deze presentaties geven u de basisinformatie over de inhoud van de veiligheidsinstructies:

 

Contact

Bij verdere vragen kan u de FAQ raadplegen of contact op te nemen met de dienst Safety Support.