Welke zijn de verschillende type van werkleiders ?

Elia maakt een onderscheid naar 7 types van Werkleiders in functie van het type van werken dat de werkleider zal sturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welk certificaten voor welke werken nodig zijn.

Certificatie voor alle HS- en LS-montagewerken in de HS-posten, inbegrepen de bijbehorende activiteiten zoals bijvoorbeeld het (de)monteren van de vakwerken die bij de elektrische apparatuur horen, of het bijschilderen.

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten,
 • Montage van vakwerken, …

Certificatie voor alle werken beschreven in het certificaat “Elektrische werken in posten” aangevuld met alle werken gerelateerd aan midden- en hoogspanningskabels, met inbegrip van het maken van sleuven die uitsluitend dienen voor het leggen van kabels.

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Aanleg van verbindingen,
 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Montage van HS-apparatuur,
 • Bekabeling van LS-kasten, … 

Certificatie voor alle werken m.b.t. burgerlijke bouwkunde in de posten van Elia en het maken van sleuven om kabels te leggen. De werken in de elektrische laagspanningsinstallaties zijn toegelaten voor de installaties die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op gebouwen.

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Graven van sleuven voor het trekken van kabels,
 • Installatie en aansluiting van een systeem voor luchtafzuiging in een kelder,
 • Aanleg van funderingen,
 • Boringen met machines,... 

Certificatie voor alle werken aan HS-luchtlijnen, inbegrepen schilderwerken.

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Montage lijnen,
 • Reparaties aan de structuur van een mast,
 • Vervangen van isolatoren,
 • Schilderen van masten,
 • Installatie van systemen voor intrinsieke veiligheid, …

Certificatie voor alle schilderwerken in HS-posten of in de nabijheid van de luchtlijnen. 

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Schilderen van de masttop of het mastlichaam,
 • Schilderwerken in een HS-post, …

Certificatie voor alle werken in de nabijheid van luchtlijnen of aan masten van HS-luchtlijnen, maar uitsluitend onder de veiligheidsgrensplaten. 

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Schilderwerken aan het mastlichaam,
 • Installatie van intrinsieke veiligheidssystemen in het mastlichaam,
 • Vervanging van een hoekprofiel in het mastlichaam,
 • Snoeiwerken in de nabijheid van HS-luchtlijnen, …

Certificatie voor alle lichte werken in posten van Elia waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is. Een “licht” werk is een werk dat kan uitgevoerd worden met weinig gevaar voor interactie met de elektrische installaties, zowel door de aard van het werk als door het feit dat het materieel of de machines compacte afmetingen hebben.

Voorbeelden van mogelijke werken:

 • Schoonmaken van de gebouwen in de posten,
 • Controle van elektrische installaties,
 • Groenonderhoud op de begane grond,
 • Bijschilderen van vakwerken zonder stroomuitschakeling,
 • Werken aan de sanitaire installaties of de verlichting in het gebouw van de post,
 • Manuele boringen, …