Preventiebeleid

Elia wil een optimale veiligheid waarborgen voor het eigen personeel, voor contractors die in onze installaties werken en voor derden.

Elia’s preventiebeleid omvat vijf pijlers:

  1. ongevallen en persoonlijk letsel voorkomen;
  2. betrokkenheid van alle medewerkers, ongeacht hun werkomgeving of functie;
  3. integratie van de veiligheidsreflex in de algemene bedrijfscultuur;
  4. een continue verbetering van onze veiligheidsresultaten;
  5. een veiligheidsbeleid dat een beter welzijn beoogt, met aandacht voor stresspreventie en gezondheid.

Globaal Preventie Plan

Omdat veiligheid voor Elia een prioriteit is, werkte de beheerder van het hoogspanningsnet een globaal preventieplan uit. In dit GPP worden de geplande preventieactiviteiten voor de komende vijf jaren beschreven. Het omschrijft onder andere de risicoanalyse, maatregelen, doelstellingen en de nodige hulpmiddelen. Deze video vat de inhoud van het plan samen:

Risicoanalyse

Door een systematische en doorgedreven risicoanalyse kan Elia de juiste maatregelen en acties voorzien om preventief te werken aan de veiligheid en waar nodig verbeteringen aanbrengen. We hanteren hiervoor meetbare objectieven en indicatoren die we strikt opvolgen en evalueren.

Veiligheidscultuur

Veiligheid is een belangrijk aspect van de bedrijfscultuur. Elia wil een veiligheidscultuur ontwikkelen, die wordt gedragen door alle geledingen van het bedrijf. Iedereen moet doordrongen zijn van de veiligheidsreflex!

Permanente vorming en sensibilisering zijn hierbij cruciaal. Vanaf de eerste werkdag krijgen medewerkers een doorgedreven veiligheidsopleiding om in hun taken de eigen veiligheid en die van collega’s en de omgeving nauwgezet te respecteren. Ook het invoeren van nieuwe werkmethodes wordt steevast gekoppeld aan een specifieke opleiding.