Sustainability

Wij spelen een leidersrol in de energierevolutie door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare on- en offshore elektriciteitssystemen te ontwikkelen.

Als transmissienetbeheerder wil Elia fungeren als katalysator voor de energietransitie.

Het elektriciteitsnet is een cruciale pijler van het energiebeleid en ondersteunt onze sociaal-economische welvaart. Elia groep wil een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie stimuleert Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving

 

De energietransitie zal leiden tot de grootschalige productie van hernieuwbare energie. De eindgebruikers spelen een steeds grotere rol, zodat het beheer van het net nog complexer wordt.

Inzet voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Elia draagt actief bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie via:

  • 1. De aansluiting op het Elia-net van productie-eenheden voor hernieuwbare energie 

    De aansluiting op het Elia-net van productie-eenheden voor hernieuwbare energie, vooral windmolenparken in de Noordzee. Elia heeft een visie uitgewerkt voor de ontwikkeling van een hoogspanningsnet in de Noordzee onder optimale omstandigheden voor alle belanghebbenden.
  • 2. Deelname aan innovatieve projecten en verenigingen zoals ‘Friends of the Supergrid’

    Deelname aan innovatieve projecten en verenigingen zoals ‘Friends of the Supergrid’, dat de aanleg van een groot Europees net (een supernet) promoot om het vervoer en de uitwisseling van hernieuwbare energie tussen de producerende landen te vergemakkelijken, het zogenaamde Renewable-Grid-Initiative (RGI). (zie verder voor onze partnerschappen in Duurzaamheidsgovernance & reporting /Samenwerking voor duurzaamheid)

 

Op weg naar een duurzame onderneming

Elia wil een duurzame toekomst creëren voor al haar interne en externe belanghebbenden. Daarbij baseert het zich op vier kerngebieden van de duurzame ontwikkeling: milieu, samenleving, betrokkenheid bij de gemeenschap en governance & reporting. Elia groep heeft duurzaamheid duidelijk opgenomen in haar bedrijfsstrategie en heeft niet alleen de ambitie maar ook een actieplan om een duurzame onderneming te worden.

Bij Elia Belgium heeft het Uitvoerend Comité in november 2017 de volgende duurzaamheidsambities bepaald. Deze zullen in 2019 worden herbekeken.