Extranet voor klanten

Met deze extranettools kunnen toegangsverantwoordelijken, toegangshouders en netgebruikers in een beveiligde omgeving gegevens invoeren, consulteren en uitwisselen met Elia.

Om toegang te krijgen tot deze applicaties hebt u een User-ID en een paswoord (toegekend na het ondertekenen van een contract) nodig.

Lees vooraf zorgvuldig de bepalingen in de disclaimer voor het Elia-extranet.

Volgende tools staan ter beschikking van personen die over een user-ID en een paswoord beschikken: