Customer Hub web portal

De Customer Hub is een web portaal ontwikkeld door Elia voor de uitwisseling van informatie met haar klanten. Het is toegankelijk voor de direct klanten, voor de distributienetbeheerders/netbeheerders en alle partijen die betrokken zijn bij het vernieuwen van een toegangscontract, meer bepaald Annex 2 en 3.

De Contract Viewer functionaliteit voorziet een lijst met alle aansluitings-, toegangs- en ARP contracten van uw onderneming. Het geeft ook toegang tot de samenwerkingsovereenkomsten (DNB) van uw onderneming. Voor elk contract en de bijhorende bijlagen is een PDF kopie beschikbaar. U verkrijgt eveneens een overzicht met de contactpersonen en hun contractuele rol, de factureerde onderneming alsook uw facturatie adres.

De lijst met toegangspunten of interconnectiepunten van uw onderneming wordt weergegeven met hun vervaldatum. Het is ook mogelijk om de bijlages 2 en 3 die gelinkt zijn aan de toegangscontract van uw toegangspunten elektronisch te vernieuwen.

De Invoice Viewer geeft toegang tot facturen en bijhorende documenten voor uw onderneming. Via deze module kan u uw facturen en factuurbijlagen raadplegen en downloaden voor toegang, onbalans en netaansluiting (directe klanten en DNB), maar eveneens voor oriëntatiestudies, detailstudies en de realisatie van nieuwe of gewijzigde netaansluitingen voor uw onderneming.

Documentatie

De Customer Hub handleiding (PDF file) ondersteunt u bij het gebruik van dit web portaal.