Nominaties

Om redenen van planning moeten marktspelers tijdschema's voor toegang tot het Elia-netwerk op voorhand indienen.

De liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft geleid tot een stijging van het aantal gegevens dat uitgewisseld moet worden tussen de netwerkbeheerder en de marktspelers. Om redenen van planning moeten marktspelers tijdschema's voor toegang tot het Elia-netwerk op voorhand indienen. Dit kan gebeuren:

  • één dag vóór uitvoering (day-aheadmarkt);
  • op de dag zelf, vóór uitvoering (intradaymarkt).

Deze tijdschema's stellen de netwerkbeheerder in staat om de netwerkveiligheid te plannen en het evenwicht tussen injectie en afname te controleren.

Planningsysteem

Elia heeft een planningsysteem ingevoerd dat gebaseerd is op de XML-berichten. Dit systeem maakt een rechtstreekse verbinding met de Elia-servers mogelijk voor het indienen van tijdschema's en het raadplegen van de status van eerder ingediende tijdschema's met behoud van de vertrouwelijkheid.

Tijdschema's kunnen op twee verschillende manieren gegenereerd worden:

  • een 'Business to Customer'-interface (B2C) die gebruik maakt van een internetbrowserinterface (wachtwoord vereist);
  • een 'Business to Business'-interface (B2B) die gebruik maakt van de overdracht van XML-berichten.

Documentatie & elementen

De volgende documenten (online HTML- en/of PDF-bestanden) en informatie zijn beschikbaar:

Toegang tot het beveiligde deel