Smart

Smart (Secondary MArket Reserve Trading) is een applicatie die wordt gebruikt door de ARP’s die deelnemen aan de primaire reserves (R1), de secundaire reserves (R2) en aan de tertiaire reserves (R3).

Het betreft een platform waarop de ARP’s aan Elia, in day-ahead (voor de volgende dag) als in intraday (de dag zelf), uitwisselingen van reservecapaciteit rapporteren die tussen ARP’s plaatsvinden. De gegevens worden manueel in de toepassing ingevoerd.  

Documentatie :