Thieulain-Gaurain

De 150 kV-verbinding toekomstbestendig maken

pyloon
Naar aanleiding van de monitoring op de 150 kV-luchtlijn tussen Thieulain en Gaurain zullen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om de bevoorradingszekerheid in de regio te garanderen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De veiligheid en de betrouwbaarheid van het net waarborgen

  Het doel van deze onderhoudswerkzaamheden is om de continuïteit van de verbinding te waarborgen, zodat deze nog jaren veilig kan worden beheerd. 

  De bevoorradingszekerheid waarborgen tijdens de werkzaamheden 

  Tijdens de werken kan, dankzij de interconnectie van het hoogspanningsnet, de elektriciteitsvoorziening gegarandeerd worden door middel van alternatieve elektriciteitsdraden die tijdens deze periode als back-up worden gebruikt. Om het risico op incidenten zoveel mogelijk te beperken en om de elektriciteitsbevoorrading zo snel mogelijk te kunnen herstellen in het onwaarschijnlijke geval van een kortstondige stroomonderbreking, heeft Elia een specifiek noodplan opgesteld. Indien nodig zal de distributienetbeheerder ORES Elia hier te hulp schieten. De bedoeling van dit noodplan is dat de verschillende teams snel kunnen reageren in het geval dat er zich een incident voordoet op het net. Zo kunnen we de gevolgen voor de elektriciteitsbevoorrading beperken, mochten er zich specifieke problemen voordoen.

 • texteTraject
 • environnementOmgeving

  Bij elke interventie ziet Elia erop toe dat de impact van de werkzaamheden op de omgeving tot een minimum wordt beperkt. 

  Voor de aanvang van de werken zal er een vertegenwoordiger van Elia contact opnemen met de eigenaars en bewoners van de percelen die onder of rondom de hoogspanningsmasten liggen. Zo kan er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden en kunnen eventueel noodzakelijke toegangen bepaald worden. Aan het einde van de werkzaamheden zal er opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt worden en zullen er, indien nodig, reparaties verricht worden.

  Er zullen tijdens de werken ook vogelkrullen aangebracht worden op een deel van de verbinding. Hierdoor wordt de infrastructuur beter zichtbaar voor vogels en daalt het aanvliegrisico. 

 • Planning

  Volgens de voorlopige planning zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden in volgend fases:

  • Begin mei tot begin juni 2022: voorbereiding van de werkzaamheden en montage van de topstukken van de masten;
  • Juni tot augustus 2022: werken aan de luchtlijn;
  • Oktober 2022: plaatsing van de vogelkrullen.

  Tijdens de werkzaamheden zullen er ook schilderwerken uitgevoerd worden.

 • docDocumenten


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.