2019 Shareholders' Meeting

  • English
  • Français
  • Nederlands

The Ordinary and the Extraordinary General Meetings of Shareholders of Elia System Operator SA/NV will be held on 21 May 2019 at the Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3, B-1000 Brussels, Belgium from 10 a.m. There is a public parking (parking Albertine) at your disposal. Before you enter the room of the General Meeting, you will receive a ticket for the parking at the cloakroom. 

Documents related to the Ordinary General Meeting of Shareholders


Documents related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

* This report replaces the report that was uploaded by mistake on the website between 12 and 18 April 2019. 

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire d’Elia System Operator SA se tiendront le mardi 21 mai 2019 au Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 à 1000 Bruxelles à partir de 10 heures. Il y a un parking public (parking Albertine) sous le Square à votre disposition. Avant d’entrer dans la salle de l’Assemblée Générale, vous recevrez au vestiaire un ticket pour le parking.

Documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire des ActionnairesDocuments relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

* Ce rapport remplace le rapport qui a été repris par erreur sur le site web entre 12 et 18 avril 2019.

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Elia System Operator NV wordt gehouden op dinsdag 21 mei 2019 in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel vanaf 10 uur. Er is een publieke parking (parking Albertine) onder het Square die u kan gebruiken. Alvorens de zaal van de Algemene Vergadering binnen te gaan, zal u aan de vestiaire een ticket ontvangen voor de parking.

Documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.


Documenten met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.


* Dit verslag vervangt het verslag dat per vergissing op de website werd opgenomen tussen 12 en 18 april 2019.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.