Shareholder remuneration

Recentst goedgekeurde vergoeding voor de aandeelhouders

Op 2 maart 2021 besliste de raad van bestuur van Elia om een nominaal dividend voor te stellen van €117,5 miljoen, of €1,71 per aandeel (bruto) tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2021, in overeenstemming met het dividendbeleid en onder voorbehoud van de goedkeuring van de winstbestemming door de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering.

Dit betekent een stijging van het dividend voor het zesde opeenvolgende jaar en meer bepaald met 1,18% in vergelijking met 2019.

Op 18 mei 2021 heeft de algemene aandeelhoudersvergadering de resultaten 2020, de bestemming van de resultaten en het bruto dividend van €1,71 per aandeel goedgekeurd.

Beleid inzake aandeelhoudersvergoeding

Op 21 maart 2019 heeft de raad van bestuur officieel het toekomstige dividendbeleid goedgekeurd dat hij aan de algemene aandeelhoudersvergadering zal voorstellen. Overeenkomstig dit beleid zal het volledige dividend voor het boekjaar niet lager liggen dan de stijging van de consumptieprijsindex (‘inflatie’) in België.
 
Het dividendbeleid dat de raad van bestuur heeft goedgekeurd, stemt overeen met het reeds bestaande dividendbeleid. Dat beleid ondersteunt onze langetermijnambitie om een echt stabiel dividend aan de aandeelhouders aan te bieden en zorgt ervoor dat we een sterke balans kunnen aanhouden om ons investeringsprogramma te kunnen financieren.
 
De raad van bestuur preciseert dat de dividenden ook in de toekomst zullen worden bepaald door de ondernemingsresultaten (die op hun door uiteenlopende factoren worden beïnvloed, zoals de evolutie van de Belgische interestvoeten op lange termijn en factoren die buiten de controle van de onderneming liggen), de financiële situatie van onze onderneming, alsook onze financieringsbehoeften (in het bijzonder wat de investeringsuitgaven en het investeringsplan betreft) en onze commerciële vooruitzichten.  

Historisch overzicht van de dividenden

Het dividend wordt door de Belgische bankkantoren van Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank, KBC Bank en ING.

Boekjaar Coupon  Algemene vergadering Uitkeringsdatum Brutodividend in EUR
 2020  Coupon 18  18/05/2021  01/06/2021  1,71
 2019  Coupon 17  19/05/2020  01/06/2020  1,69
 2018  Coupon 15  21/05/2018  31/05/2019  1,66
 2017  Coupon 14  15/05/2018  01/06/2018  1,62
 2016  Coupon 13  16/05/2017  01/06/2017  1,58
 2015  Coupon 12  17/05/2016  01/06/2016  1,55
 2014  Coupon 11  19/05/2015  03/06/2015  1,54
 2013  Coupon 10  20/05/2014  04/06/2014  1,54
 2012  Coupon 9  21/05/2013  05/06/2013  1,47
 2011  Coupon 8  15/05/2012  25/05/2011  1,47
 2010  Coupon 7  10/05/2011  25/05/2011  1,40
 2009  Coupon 6  11/05/2010  28/06/2010  0,2
 2009  Coupon 5  11/05/2010  26/05/2010  1,38
 2008  Coupon 4  12/05/2009  27/05/2009  1,37
 2007  Coupon 3  13/05/2008  28/05/2008  1,30
 2006  Coupon 2  08/05/2007  23/05/2007  1,28 
 2005  Coupon 1  09/05/2006  24/05/2006  1,27


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.