12 februari 2018

Openbare raadpleging met betrekking tot de eerste herziening van de biedzones

Deze raadpleging heeft betrekking op het gemeenschappelijk voorstel ontwikkeld door de transmissienetbeheerders van Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije en Slovenië met betrekking tot de herziening van de bestaande biedzone-configuraties overeenkomstig artikel 32 van de Commissie verordening (EU) nr. 2015/1222 van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren inzake capaciteitstoewijziging en congestiebeheer (CACM).

De raadpleging loopt van 9 februari 2018 tot en met 9 maart 2018 en is toegankelijk op de website van ENTSO-E via volgende link. Antwoorden kunnen alleen worden ingediend via de ENTSO-E website.

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.