15 maart 2018

Formele raadplegingen met betrekking tot de ontwerpvoorstellen voor het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract) en de contracten voor de aanbieders van balanceringsdiensten (de BSP-contracten)

Vandaag 15 maart 2018 lanceert Elia de formele openbare raadplegingen met betrekking tot de hierboven vermelde voorstellen. Zo krijgen de marktpartijen die een impact ondervinden van deze voorstellen de kans om te reageren.

De Europese Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering (hierna ‘EBGL’ genoemd) legt aan de transmissienetbeheerder de verplichting op om 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening de Voorwaarden en Modaliteiten voor de evenwichtsverantwoordelijken (Balancing Responsible Parties -‘BRP’) en de aanbieders van balanceringsdiensten (Balancing Service Provider - ‘BSP’) in te dienen bij de betrokken regulerende instanties.
In overeenstemming met artikel 18 van de ‘EBGL’ heeft Elia als Belgische transmissienetbeheerder de volgende ontwerpvoorstellen voorbereid:

  1. het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (hierna het ‘BRP-contract’); en
  2. verschillende contracten voor de aanbieders van balanceringsdiensten (hierna de ‘BSP-contracten’)

Belangrijk om te vermelden is dat de door Elia voorgestelde structuur voor de ‘BRP-‘ en ‘BSP-contracten’ hoofdzakelijk een herstructurering van de bestaande contracten betreft, meer bepaald van het huidige ARP-contract en de Algemene Kaderovereenkomsten (General Framework Agreements -GFA’s), aangezien deze bestaande contracten inhoudelijk reeds voldoen aan de vereisten van artikel 18 van de ‘EBGL’. De voorgestelde wijzigingen hebben een drievoudig doel: de terminologie van de contracten aligneren met deze van de ‘EBGL’, de conformiteit van de contracten garanderen met artikel 18 van de ‘EBGL’en hun conformiteit met het nieuwe voorstel van het Federaal Technisch Reglement verzekeren.
De raadplegingsperiode voor deze voorstellen loopt van 15 maart tot en met 15 mei 2018, d.i. voor een periode van 8 weken.
De consultatiedocumenten en bijkomende informatie omtrent deze raadplegingen zijn beschikbaar op de website van Elia:

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.