04 april 2018

Aankondiging publieke consultatie met betrekking tot het voorstel van TNBs in Continental Europe voor de operationele overeenkomsten van synchrone zones (SAOA) over belasting-frequentieregeling en reserves

In navolging van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017, ook gekend als guideline on electricity transmission system operation of kortweg SO GL, kondigt Elia de publieke consultatiesmet betrekking tot de Policy 1 voor de belasting-frequentieregeling en reserves in het kader van de operationele overeenkomsten van synchrone zones (SAOA).

SO GL vereist dat alle transmissienetbeheerders (TNB) SAOA ontwikkelen uiterlijk 12 maanden na zijn inwerkingtreding, dat wil zeggen tegen 14 september 2018.
SAOA richt zich onder meer op de standaardisatie van het beleid voor de belasting-frequentieregeling en reserves, ook “Policy 1” genoemd.
Dit beleid is gestructureerd in drie delen (A,B en C), waarvan alleen deel A onderhevig is aan goedkeuring door alle reguleringsinstanties. Bijgevolg moet deel A ook worden onderworpen aan een openbare raadpleging, die hierbij wordt ingeleid.
De volgende artikels van Deel A zijn het voorwerp van deze consultatie:

  • Artikel A-1: Dimensioneringsregels voor frequentiebegrenzingsreserves (FCR) in overeenstemming met Artikel 118(A) van SO GL
  • Artikel A-2: aanvullende eigenschappen van FCR in overeenstemming met Artikel 118(b) van SO GL
  • Artikel A-5: limieten voor de omvang van de uitwisseling van FRR tussen synchrone zones in overeenstemming met Article 118(z) SO GL
  • Artikel A-6: : limieten voor de omvang van de uitwisseling van RR tussen synchrone zones in overeenstemming met Artikel 118(aa) SO GL

Deze consultatie en alle bijbehorende documenten (artikelen en toelichtingsnota’s) zijn hier  te vinden op de ENTSO-E website. Stakeholders worden uitgenodigd om hun mening te geven vóór 3 mei 2018, alleen via de ENTSO-E raadpleginginterface.
Tijdens de consultatieperiode vindt een stakeholder workshop plaats op 13 april 2018 op de ENTSO-E-gebouwen in Brussel. Verdere informatie en een inschrijvingsformulier zijn beschikbaar hier.
In geval van vragen, aarzel niet ons te contacteren via usersgroup@elia.be.

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.