10 juli 2018

Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK

Elia lanceert een openbare raadpleging over het ontwerpvoorstel voor de operationele overeenkomst voor het LFC-blok. Dit document bepaalt de dimensioneringsregels voor de “frequentieherstelreserves” of "FRR" (ook secundaire en tertiaire reserve genoemd) en vervult de verplichtingen van belasting-frequentieregeling. Dit betreft het proces om het vermogensevenwicht ELIA’s controlezone weer op de geprogrammeerde waarde te brengen en het residuele onevenwicht tussen injecties en afnames weg te werken. De operationele overeenkomst voor het LFC-blok voldoet aan de EU-verordening 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtlijn voor het beheer van het elektriciteitstransmissiesysteem. De openbare raadpleging loopt van 10 juli tot en met 21 augustus 2018 en kan worden geraadpleegd op de website van Elia.

De methode van beoordeling en bepaling van de primaire, secundaire en tertiaire reservecapaciteit voor 2019 zal, net als in voorgaande jaren, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG aan de hand van een specifiek document. Deze methode zal in overeenstemming zijn met de regels uiteengezet in de operationele overeenkomst voor het LFC-blok.

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.