27 augustus 2018

Publieke consultatie over de input data voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020

Elia lanceert vandaag de raadpleging over de basisgegevens voor de berekening die gebruikt worden om het volume te bepalen voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020.

Deze publieke consultatie wordt gehouden in het kader van het jaarlijkse proces voor de bepaling van het volume voor de strategische reserve, zoals omschreven in artikel 7bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (‘Elektriciteitswet’).

De analyse van Elia betreft de behoefte voor de winter 2019-2020 en geeft een indicatie voor de winters 2020-2021 en 2021-2022.

Elia wil alle marktpartijen en betrokken stakeholders zo duidelijk mogelijk informeren over de input data voor de berekening van het nodige volume aan strategische reserve.

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. Zij krijgen hiervoor vier weken de tijd. De reacties worden ten laatste verwacht op 24 september 2018 om 18 uur.

De consultatiedocumenten en bijkomende informatie omtrent deze raadplegingen zijn beschikbaar op de website van Elia.

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.