Onze aanpak tijdens de covid-19 crisis
Ontdek de initiatieven die Elia heeft genomen om onze activiteiten tijdens de epidemie veilig te houden

29 maart 2019

Update over de interconnector tussen Elia en Creos "ICBedelux"

De dwarsregeltransformator (PST) in Schifflange, die het net van Elia en Creos verbindt, werd op 11 oktober 2017 in gebruik genomen met een technische proefperiode van één jaar.

De technische testfase werd uitgevoerd om ervaring op te doen en om te beoordelen of een belangrijke aanpassing van de technische parameters (beperkingen en/of beschikbare PST-taps voor capaciteitsberekening in DA Market Coupling) kon worden overwogen. Vier driemaandelijkse monitoringverslagen van de technische proeffase zijn gedeeld met alle regulatoren van de CWE regio. Het doel van de technische verslagen is de goedgekeurde operationele beginselen te beoordelen op basis van de verzamelde gegevens.
Naast dit hoofddoel hebben de betrokken partijen tijdens de testfase overeenstemming bereikt over een aangepast operationeel concept om de operationele tijd van het gebruik van de IC BeDeLux te maximaliseren. Deze aanpassing van het operationele concept is een belangrijke verbetering van de testfase. Het heeft het mogelijk gemaakt om de SoS van Luxemburg te verbeteren, aangezien de werking van de PST kan worden gebruikt als remediërende actie en helpt om kritieke netsituaties te verzachten.
Op basis van de resultaten van de proeffase concludeerden de projectpartners dat deze resultaten geen significante aanpassing van de technische parameters mogelijk maken en als zodanig de lancering van een nieuwe SPAIC-studie niet rechtvaardigen. Aangezien de vorige SPAIC-studie een neutraal effect op de regionale welvaart aantoonde als gevolg van het beperkte gebruik van de interconnector, hebben de projectpartijen besloten dat er geen commercialisatie van de interconnector zal plaatsvinden.
Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies