23 april 2019

Publieke consultatie met het oog op de indiening van een algemeen afwijkingsverzoek ten opzichte van de verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (“RfG”)

Zoals aangegeven tijdens de consultatie over de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor productie-eenheden type B, C en D, wenst Elia de publieke consultatie aan te kondigen van een afwijkingsverzoek ten opzichte van de eisen die gelden voor elektriciteitsproductie-eenheden (PGM) met een maximaal geïnstalleerd vermogen van 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt van 110 kV of hoger.

Het document dat het voorwerp is van consultatie, is beschikbaar op de website van Elia.
Elia vraagt de producenten om technisch-financiële argumenten te bezorgen die in het voordeel spreken van een dergelijke afwijking, zodat de kosten-batenanalyse vervolledigd kan worden.
De consultatie loopt van 23 april 2019 tot 22 mei 2019.
Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.