Projecten

Het hoogspanningsnet moet continu evolueren om aan de behoeften van de verbruikers en van de markt te beantwoorden. Ontdek hier de lopende projecten.

Als beheerder van het hoogspanningsnet moet Elia er continu voor zorgen dat het net wordt onderhouden en ontwikkeld in overeenstemming met de behoeften van de markt en van de gebruikers. Het aandeel van elektriciteit dat wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen neemt voortdurend toe. De integratie van de hernieuwbare energie en de versterking van de interconnecties op Europees niveau zijn enkele van de uitdagingen van formaat, waaraan Elia het hoofd moet bieden. Hiervoor moet de netinfrastructuur versterkt of uitgebreid worden. Ontdek de projecten die aan deze behoeften tegemoetkomen onder Netprojecten.

Naast deze versterkings- of uitbreidingsprojecten van het net werkt Elia ook mee aan marktintegratieprojecten die tot doel hebben om van Europa een grote geïntegreerde markt ten bate van de verbruikers te maken. Lees meer onder Market Integration.