Market integration

Elia neemt deel aan marktintegratieprojecten; deze hebben als doel één grote geïntegreerde Europese markt tot stand te brengen, ten bate van de verbruiker.

Dankzij de invoering van een day-aheadmarktkoppeling in Noordwest-Europa kan er een unieke zone voor energie-uitwisseling tot stand komen tussen de landen in Noordwest-Europa. U kan hier meer over lezen op Day-ahead marktkoppeling in Noordwest-Europa. Voor deze regio loopt er tevens een project rond intradaymarktkoppeling. Meer hierover op de pagina Intraday marktkoppeling in Noordwest-Europa.