Netprojecten

Elia investeert in de toekomst van het Belgische hoogspanningsnet. Via het hoogspanningsnet vervoert Elia de elektriciteit van de stroomproducenten naar de grote industriële verbruikers en naar de distributienetten, zodat zij die tot bij de verbruikers (woningen, bedrijven, enz.) kunnen brengen.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de belangrijkste netversterkings- of ontwikkelingsprojecten van Elia. Klik op elk van de projecten om meer informatie te krijgen.Waarom deze netprojecten?

Elia wil zich voorbereiden op de energiebehoeften van morgen en streeft hierbij 3 belangrijke doelstellingen na:
  • Bevoorradingszekerheid veilig stellen
  • Hernieuwbare energie integreren
  • Marktontwikkeling voortzetten

Grafiek

Nieuwe infrastructuur bouwen om de bevoorradingszekerheid te garanderen

De bevoorradingszekerheid is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. De veroudering van het klassieke energieproductiepark, de uitstap uit nucleaire energie en de integratie van de hernieuwbare energiebronnen leiden tot een fundamentele verandering van de manier waarop we ons in Europa van energie bevoorraden. De nieuwe hernieuwbare productie-eenheden (offshore windparken) bevinden zich steeds verder van de steden, de gedecentraliseerde productie (fotovoltaïsch, biomassa, ... ) ontwikkelt zich snel en deze beïnvloeden het beheer van het transportnet. Bovendien nemen onze energiebehoeften steeds toe.

Opdat de energieuitwisselingen beter en verder geïntegreerd zou kunnen worden, moeten we het transportnet aanpassen aan deze nieuwe context.

Hernieuwbare energie integreren

Het variabele en intermitterend karakter van de hernieuwbare energiebronnen vraagt een grotere flexibiliteit van ons elektrisch systeem. Gezien deze productie voorrang krijgt op andere productiebronnen, is de aansluiting ervan op een grotere markt essentieel. Op die manier kan de energie gebracht worden waar en wanneer ze noodzakelijk is.

Marktontwikkeling voortzetten

De verhoging van de transportcapaciteit tussen landen zal een economische meerwaarde creëren voor de gemeenschap. De elektriciteitsmarkten worden steeds competitiever en reiken over de grenzen heen, wat een positief effect heeft op de elektriciteitsprijs in Europa. Door de investeringen in nieuwe infrastructuur te realiseren en de transportcapaciteit aan de grenzen te verhogen, kunnen we een competitieve en geïntegreerde Europese energiemarkt tot stand brengen en energie-uitwisselingen tussen landen mogelijk maken.