Implementatie CRM

De federale energiestrategie, aangekondigd door de federale regering op 30 maart 2018, voorziet in nieuwe langetermijnmaatregelen om de bevoorradingszekerheid van het land te waarborgen. Deze strategie voorziet met name in de invoering van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) op de Belgische markt. De federale regering heeft besloten om in de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 29 april 1999 ("Elektriciteitswet") de oprichting van een dergelijke CRM in te stellen.

Een werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Marghem, DG Energie, CREG en Elia, ontwikkelde in 2018 een wetsontwerp. Dit wetsvoorstel werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 4 april 2019.

Een "Task Force CRM" wordt opgericht om met de stakeholders de design principes van een dergelijk mechanisme voor capaciteitsvergoeding te bespreken.

Gerelateerde informatie en documentatie worden ter beschikking gesteld op de “Documenten” pagina.