Task Force Implementation NC

De Task Force Implementation NC is een expertengroup die werd opgericht door de Users’ Group om te analyseren, te discussiëren en om ‘inhoudelijke’ voorstellen in te dienen over specifieke kwesties en onderwerpen in verband met de omzetting van de Europese Netwerk codes naar de Belgische context. Deze Task Force rapporteert aan de WG Belgian Grid. De experten beperken zich niet tot de officiële vertegenwoordigers van Users’ Group leden maar verschillende experten nemen deel afhankelijk van de topics die bediscussieerd worden. De federale en regionale regulerende autoriteiten zijn ook uitgenodigd voor deze Task Force.

Naast het dienen als een forum voor een intensief stakeholder debat, heeft deze Task Force ook tot doel om effectieve voorstellen en adviezen te maken voor de implementatie van de specifieke bestudeerde topics. Indien geen consensus wordt bereikt, biedt deze Task Force alvast de mogelijkheid aan alle partijen om hun visie te delen. De Task Force Implementation NC bekijkt echter niet in detail hoe de juridische, contractuele en/of regelgevende documenten aangepast moeten worden.

De Task Force Implementation NC startte in 2015 en duurde tem het eerste kwartaal van 2017:

  • Op het einde van 2015 en begin 2016, startte de Task Force met de eerste iteratie “Significant Grid Users” en dit leidde tot een voorlopig voorstel dat werd gevormd en als een vaste aanname werd gebruikt voor de volgende Task Force vergaderingen.

  • Gedurende 2016 en begin 2017, hadden verschillende technische discussies (sessies) van verschillende topics plaats, zoals robuustheid, spanningscontrole en beheer van reactief vermogen. Het aantal sessies per topic hing af van de complexiteit van het topic en het belang in het stakeholder debat.

  • In het eerste kwartaal van 2017, werden de Task Force sessies afgesloten met een tweede iteratie “Significant Grid Users”. Rekening houdend met de resultaten van de technische discussies, werd het voorstel van de eerste iteratie “Significant Grid Users” gerevalueerd.

De discussies over de uiteindelijke implementatie van deze technische analyses, hierin inbegrepen een pre-consultatie van de Federaal Technisch Reglement aanpassingen et de eisen voor algemene toepassing worden voorgezet in de WG Belgian Grid en in specifieke workshops.

De besproken onderwerpen in de Task Force Implementation NC en de data van alle sessies zijn voorgesteld in onderstaande tabel. Meer informatie over de presentaties (van Elia en stakeholders) en de goedgekeurde notulen van iedere sessie, kunnen teruggevonden worden in 'Topics'.

Topic

Task Force Implementation NC sessions

Significant Grid Users

26/11/2015; 25/01/2016; 25/02/2016; 06/09/2016; 01/02/2017; 21/02/2017; 27/03/2017

Connection and Compliance processes

25/01/2016; 25/02/2016

Voltage Control & Reactive Power Management

25/02/2016; 26/04/2016; 30/05/2016; 14/12/2016; 1/02/2017

Robustness & Fault Ride Through

26/04/2016; 30/05/2016; 14/09/2016

Frequency Stability & Management

07/06/2016; 17/10/2016

Short-Circuit Power

07/06/2016; 14/09/2016

Operational Information Exchange

17/10/2016; 21/11/2016; 20/12/2016

Protection and Control

21/11/2016