Safety for Contractors

 

Vorderingen van het project

Het veiligheidsproject ‘Safety for Contractors’ heeft als doel nul ongevallen/incidenten met alle contractors van Elia, zodat iedereen ‘s avonds gezond en wel naar huis kan. Maar waaraan werkt het projectteam sinds 2016 concreet? Om daar een antwoord op te geven heeft het projectteam een nieuwe video samengesteld die de verschillende thema's behandelt.

Contractors’ Day – 30 maart 2017

De nieuwe manier van werken rond veiligheid en de aangepaste trainingsmethodes kwamen aan bod tijdens een plenaire presentatie en interactieve informatiesessies. Je vindt hier alle informatie.

Contractors’ Day - 7 juni 2016

Voor Elia is de veiligheid van haar contractors en technici een topprioriteit. Daarom heeft Elia de veiligheidsmanagers van haar contractors uitgenodigd om op 7 juni 2016 een informatie- en uitwisselingssessie over veiligheid bij te wonen.

Wat houdt het project 'Safety for Contractors' in?

Omdat bij Elia  de veiligheid zowel voor interne als externe medewerkers op de eerste plaats komt, hebben wij het veiligheidsproject ‘Safety for Contractors’ voor onze contractors opgezet. Dit project maakt deel uit van het programma 'Go for Zero' met als doel nul ongevallen/incidenten met contractors van Elia.

Hoe gaan we het realiseren?

Concreet zal het project opgebouwd zijn rond vijf belangrijke actiepijlers:

 1. Een strengere kwalificatieprocedure en strengere competentiecontroles voor contractors
 2. Risicovolle werksituaties en -periodes vroeger en beter vaststellen
 3. De werken pas starten na een goede en gevalideerde werkvoorbereiding
 4. Meer begeleiding en supervisie op de werf organiseren
 5. Feedback over ervaringen op een duurzame manier versterken

Waarom?

Werken binnen de elektriciteitssector brengt risico's met zich mee. Elia wil de veiligheid van haar interne en externe werknemers zoveel mogelijk versterken. Het doel? Dat al haar werknemers elke avond gezond en wel naar huis en hun gezin kunnen.

Context:

 • De CAPEX zal praktisch verdrievoudigen in vijf jaar (tussen 2015 en 2019): 2,3 miljard euro.
 • Ook het aantal infrastructuurprojecten is bijna verdubbeld tussen 2013 (een 70-tal) en 2016 (een 130-tal). Concreet betekent dit dat er vandaag de dag zo'n 500 tot 800 technici werken op infrastructuur van Elia.
 • Het aantal ongevallen/incidenten en schendingen van veiligheidsregels is toegenomen. 

Newsletters:

Go For Zero

Voor Elia, haar medewerkers, externe contractors, distributienetbeheerders en het grote publiek is veiligheid een prioriteit. Nul ongevallen blijft het doel van het bedrijf.

Elia versterkte haar interne veiligheidsbeleid met het programma 'Go for Zero'. Elia wil de sensibilisering uitbreiden naar haar externe contractors. Dat doen we met de campagne 'Safety for Contractors'.

De belangrijkste doelstellingen van Elia:

 • Het CAPEX- en onderhoudsprogramma op een veilige manier uitvoeren.
 • De ‘slagkracht’op het vlak van ‘asset management’ en onderhoud verhogen.
 • Dit beïnvloedt het werk van zowel de interne als de externe technici. De werkgewoontes op het terrein moet dus aangepast worden wat de veiligheid, de kwaliteit en efficiëntie betreft.

Elia zal zich op vier pijlers concentreren:

 1. Competenties - Sociale & technische vaardigheden
  Op een gestructureerde manier de competenties (soft + hard skills) die nodig zijn om de belangrijkste doelstellingen te realiseren, ontwikkelen en in stand houden.
 2. De operationele dialoog verankeren
  Bij het verankeren van veranderingen in de organisatie staat het concept van operationele dialoog centraal. Op die manier kunnen medewerkers, hiërarchische verantwoordelijken en contractors makkelijker met elkaar makkelijker communiceren en discussiëren contractors.
 3. Voortdurende verbetering verder stimuleren     
  Elia streeft naar een cultuur waarin iedereen zich voortdurend inzet voor verbetering. Elia organiseert geregeld infomomenten voor het personeel op geregelde tijdstippen om te werken rond hun ideeën voor verbetering. Bepaalde van die ideeën werden concreet  ingevoerd voor alle teams.
 4. Zorgen voor eenheid op veiligheidsniveau
  Bij Elia zorgen we ervoor dat voor alle activiteiten van Elia de prioriteiten op het vlak van veiligheid  voormedewerkers en contractors dezelfde zijn.