Belasting en belastingsvoorspellingen

Elia waakt 24 uur op 24 over de goede werking van zijn net. Dat betekent dat Elia de belasting continu opvolgt en voorspellingen opstelt.