Balancing

Bij een onevenwicht tussen de productie en het verbruik op zijn net maakt Elia gebruik van verscheidene balancingmechanismen om het evenwicht te behouden.

Iedere netbeheerder in de synchrone zone van ENTSO-E heeft als opdracht het evenwicht in zijn regelzone te bewaren. In België vervult Elia deze verplichting en zijn de ARP’s (Access Responsible Parties – Toegangsverantwoordelijken) individueel verantwoordelijk voor het behoud van het evenwicht in hun ‘evenwichtsperimeter’. 

Elia meet continu de toestand van het onevenwicht op zijn net. De gegevens op kwartuurbasis kan u raadplegen op de pagina Actueel systeemonevenwicht.

Om deze onevenwichten te compenseren, kan Elia via IGCC (International Grid Control Cooperation) onevenwichten uitwisselen met buitenlandse netbeheerders of elektriciteitsvolumes aanwenden die naar keuze opwaarts of neerwaarts kunnen worden geactiveerd. Dit noemt men de contractuele reserves (primaire, secundaire en tertiaire reserve). U vindt de lijst van de beschikbare volumes en de tarieven voor hun activering op de pagina Beschikbaar regelvermogen. Voor meer informatie betreffende de uitwisseling van onevenwichten kunt u terecht op Ondersteundende diensten

Om de kosten te dekken die voortvloeien uit de onevenwichten van de ARP’s (Access Responsible Parties – Toegangsverantwoordelijken) past Elia een tarief toe op de eventuele onevenwichten die Elia in hun evenwichtsperimeter vaststelt. De onevenwichtsfacturering is gebaseerd op de onevenwichtsprijzen die ieder kwartuur gepubliceerd worden. De informatie over dit onevenwichtstarief is beschikbaar op de pagina Onevenwichtsprijzen. Wanneer een onevenwicht wordt vastgesteld in de perimeter van een toegangsverantwoordelijke (ARP), dan moet hij een onevenwichtsfactuur vereffenen.

Om meer te weten over de balancingmechanismen kan u de productfiches raadplegen.